Snano ke kermuši hotowa

srjeda, 22. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacezaměrowu halu w Rownom chcedźa wobšěrnje ponowić

Rowno (CK/SN). Wjacezaměrowu halu w Rownom su zašłe lěta wobstajnje wobnowjeli abo barbili. Po lětach wužiwanja pak dyrbja to lětsa we wjetšim ramiku zdokonjeć. Za trěbne twarske dźěła je wjesna rada njedawno wotpowědne zaměry postajiła. Radźićeljo saněrowanje jednohłósnje wobkrućichu. Twarjenje ma so přichodnje ze zemskim płunom zastarać. „Chcemy skónčnje elektriske nastroje wotbyć“, rjekny wjesny předstejićel Matthias Jainsch (CDU). Dale chcedźa špundowanje ponowić. Špundowanje je dźěrate, pod nim je ryzy beton. Narunać chcedźa je z parketom, dubjanym špundowanjom abo z kachlicami. Wjerch a snano hišće nuzniki za muži ponowja. Žonjace su před wjacorymi lětami wobnowili. Trěbny je tež druhi nuzowy puć, a młodźina přeje sej za klub přidatne ­durje do kuchnje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND