Nukle plahować je jim wjeselo

štwórtk, 23. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Clemens Popjela, předsyda Chróšćanskeho towarstwa plahowarjow rasowych nukli, wěnuje so mjez druhim swětłym wulkoslěbornym.  Foto: Alfons Handrik Clemens Popjela, předsyda Chróšćanskeho towarstwa plahowarjow rasowych nukli, wěnuje so mjez druhim swětłym wulkoslěbornym. Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Chróšćanske towarstwo plahowarjow nukli (6).

Klětu zhladuje Chróšćanske towarstwo plahowarjow rasowych nukli na 50. róčnicu wobstaća. Załožili běchu je za čas NDR, zo bychu jako plahowarjo kruty zakład za zachowanje čistych rasow měli. Tehdy dźě wjele ludźi na wsach za swójske zastaranje drobny skót plahowaše. Tež podpěra při přidźělenju picy bě zaručena. Čłonam towarstwa bě wažne, zo fachowcy nukle plahuja.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND