Zesylnja zwjazanosć z jězorinu

pjatk, 24. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na Wojerowskej Paula Ehrlichowej hasy nastawa tuchwilu nowa bydlenska štwórć ze štyrjomi wjacebydlenskimi domami. W cyłkownje 32 bydlenjach ma raz něhdźe 100 ludźi bydlić.  Foto: Andreas Kirschke Na Wojerowskej Paula Ehrlichowej hasy nastawa tuchwilu nowa bydlenska štwórć ze štyrjomi wjacebydlenskimi domami. W cyłkownje 32 bydlenjach ma raz něhdźe 100 ludźi bydlić. Foto: Andreas Kirschke

Nowa bydlenska štwórć nastawa tuchwilu we Wojerecach. Na Paula Ehrlichowej twarja dohromady štyri wjaceswójbne domy, kotrež pomjenuja po nowonastatych jězorach. Prěni su nětko přepodali.

Wojerecy (AK/SN). „Dom Šibojski jězor“ rěka nowotwar, do kotrehož móže wot spočatka awgusta cyłkownje wosom swójbow zaćahnyć. Wojerowska bydlenjotwarska towaršnosć jako wobsedźerka cyłkownje 10 000 kwadratnych metrow wulkeho terena inwestowaše 300 000 eurow za přizamknjenje k medijam a puće kaž tež milion eurow za twar domu a wonkownych připrawow. W běhu dźesać měsacow je Kulowska twarska firma Wobau Ottmara Jakubetza jako generalne předewzaće „Dom Šibojski jězor“ natwariła. Nětko móža prěni podružnicy zaćahnyć, praji jednaćel bydlenjotwarskeje towaršnosće Steffen Markgraf.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND