Nětko móža próstwy zapodać

pjatk, 24. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wjeselo a dźakownosć na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant

Ralbicy (JK/SN). Wočakowaneho zajima wobydlerjow za jedyn z dnjowych dypkow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dla zetkachu so radźićeljo tónraz w Ralbičanskej sportowni. Jako přečita wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) mejlku, kotruž bě spočatk tydźenja z Budyskeho krajnoradneho zarjada dóstał, knježeštej wulke wjeselo a spokojnosć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND