Nowa gratownja je signal, zo so něšto stawa

pjatk, 24. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ćěsla Jens Pannasch předčita hrónčko, po tym zo bě nawoda wobory Andreas Pudel (wotlěwa) posledni hózdź do drjewa zabił.  Foto: Constanze Knappowa Ćěsla Jens Pannasch předčita hrónčko, po tym zo bě nawoda wobory Andreas Pudel (wotlěwa) posledni hózdź do drjewa zabił. Foto: Constanze Knappowa

Rowno (CK/SN). Za nowu gratownju Rownjanskeje wohnjoweje wobory su njedawno zběhanku swjećili. To bě wažny krok za wuhotowanje noweho wjesneho srjedźišća. Wjes ma nětko nowu perspektiwu, po tym zo bu rozsudźene, zo njetrjeba so wuhla dla přesydlić.

Cyłkownje inwestuja něhdźe milion eurow. Slepjanska gmejna zwjedźe z toho 30 procentow ze swójskich srědkow. Předwidźane su dwě městnje za hašenskej jězdźidle, sanitarne rumnosće, předrasćernja za žony kaž tež za muži, techniski rum a běrow za nawodu wobory, kajki dotal njemějachu. Bjez dźiwa, zo je nawoda Andreas Pudel hordy. „Smy jenož mała wjesna wobora. Dyrbimy skedźbliwje jednać, wosebje tež naslědne kóšty wobhospodarjenja za gmejnu nastupajo.“ Po zwottorhanju stareje gratownje mějachu kameradojo w starej Tschemmerec pjekarni nachwilny domicil. Tež to kóšty lutuje, mjeztym zo by rozrisanje z kontejnerami wjele dróše było.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND