Nowa technika za wuknjacych

wutora, 28. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo prěni raz digitalny pakt za šule rozjimali

Rakecy (JK/SN). Na swojim poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki zabě­raše so Rakečanska gmejnska rada mjez druhim z temu digitalizacija w tamnišej zakładnej šuli. We wobłuku digitalneho pakta Zwjazka a krajow měješe gmejna hromadźe ze zakładnej šulu nastajić kalkulaciju kaž tež wotpowědny medijowy koncept. Přizwolenu podpěru 63 480 eurow je komuna hižo dóstała. Kak maja pjenjezy nałožić, předstaji nawodnica financ­neho zarjada Franziska Pfeiffer. Zo ma so to po směrnicach sakskeho statneho ministerstwa za kultus stać, wona wosebje jasnje wuzběhny. Wažne je, zo nošerjo šulow rozumja, što je spěchujomne. Z pjenježnej podpěru hodźa so jeno zakłady za digitalne wužadanje přichodneho šulskeho wukubłanja zwoprawdźić. W konkretnym padźe Rake­čanskeje šule to rěka, natwarić a wudospołnić digitalnu syć mjez twarjenjemi a rumnosćemi šule. Jenož to hižo wulki dźěl pjenjez přetrjeba, runje tak kaž trěbny nowy serwer, kotryž budźe přichodnje wutroba digitalneho wobtoka šule.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND