Móhli hnydom do horta zaćahnyć

pjatk, 31. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk w kuchni noweho horta za tym hlada, hač je wšitko na prawym městnje.  Foto: Marian Wjeńka Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk w kuchni noweho horta za tym hlada, hač je wšitko na prawym městnje. Foto: Marian Wjeńka

Časy rumnostnje wobmjezowaneho horta we Worklečanskej šuli su nimo. Loni po jutrach započachu nowy hort twarić. Wot přichodneho šulskeho lěta budźe wón dźěćom wulkotne wuměnjenja skićić.

Worklecy (SN/MWj). 20. awgusta chcedźa we Worklecach nowy hort oficialnje přepodać. Zaćahnyć pak móhli do njeho hnydom, přetož dom njeje jenož dotwarjeny, ale tež dospołnje wuhotowany. „Rjemjeslnicy su swoje dźěła sčasom doči­nili, tak zo móžemy hort kaž planowane w nowym šulskim lětom wužiwać“, wjeseli so wjesnjanosta Franc Brusk (CDU). Runje tak spokojom kaž wón su zawěsće tež dźěći a kubłarki, kotrež budu dom wužiwać. Na nje čakaja wulke swětłe rumnosće za najwšelakoriše zaběry. Mjez druhim su stwy předwidźane za domjace nadawki, za pohibowanje, hrajkanje, paslenje, za twarjenje z lego-klockami a za wotpočowanje. Najwjetša rumnosć, w kotrejž je samo beamer zatwarjeny, je z mobilnej sćěnu wotdźělena wot kuchnje, hdźež budu holcy a hólcy tež raz warić móc. Mjeztym zo je delni poschod oranžowje wuhotowany, přewahuje na hornim zelena barba. Wězo změja tež kubłarki swoju stwu a nawodnica běrow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND