Dźěło dźeń a naročniše

pjatk, 31. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Delanska gmejna zawěsća sej fachowu pomoc za hladanje wodźiznow

Ralbicy (JK/SN). Na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant w juniju před­staji inženjer Andreas Stowasser z pla­nowanskeho běrowa w Radebeulu projekt a koncept, kak wodźizny 2. rjadu w delanskej gmejnje hladać a wobhospodarjeć. Wona ma so wo cyłkownje 30 kilometrow tajkich starać. Z aktualnym spěchowanjom Swobodneho stata Sakskeje za wudźeržowanje tajkich wodźi­znow we wobjimje 500 eurow na kilo­meter su tež wotpowědne zaměry a wobhospodarjenske naroki zapisane. Gmejna njemóže tajkim fachowym žadanjam hižo sama wotpowědować.

Radebeulski běrow komuny podpě­ruje, nastajić plany hladanja wodźiznow, a pomha tež přisłušnosće a wobsydstwowe poměry rozrisać. Wotpowědne zrě­čenje z běrowom ma wšě tute wobstejnosće wobkedźbować a při­wšěm gmejnje swobodu při postupowanju wostajić. Inženjerski běrow pak stara so přichodne lěta wo fachowy přewod a poradźuje gmejnu, kak ma wodźizny prawje wobhospodarjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND