Pomnik za Koslow nastawa

srjeda, 05. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
„Nawrót do Koslowa“ rěka zornowcowa skulptura, na kotrejž Robert Alger tuchwilu w Miłočanskej skale dźěła. Před třomi lětami je so towarstwo Přećeljo domizny a kultury Njeswačidło na čěskeho wuměłca wobroćiło. Chcychu třinaće Koslow­čanam pomnik stajić, kotřiž njeběchu so z Druheje swětoweje wójny nawróćili. Twórba ma zdobom dweju nućeneju dźěłaćerjow wopominać, kotrajž staj na kóncu wójny w Koslowje tragisce zemrěłoj. 13. septembra chcedźa skulpturu w Koslowje přepodać. Robert Alger bě hižo lěta 2015 za Njebjelčicy pomnik „Płomjo a sylzy, nadźi­ja a ćerpjenje – Nadja“ wuhotował. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND