„Milenka“ dźěl centruma wsy

srjeda, 05. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo nadawk za planowanje nowotwara pěstowarnje přepodali

Slepo (AK/SN). Hač do lěta 2022 ma wo­srjedź Rownoho nowa Witaj-pěstowarnja „Milenka“ nastać. Na swojim wčerawšim posedźenju přepoda Slepjanska gmejnska rada planowanske dźěła Běłowodźanskemu architekturnemu běrowej.

Nastać ma dźěćace přebywanišćo blisko Njepilic statoka na ležownosći ně­hdy­šeho hosćenca napřećo wohnjowobornej wěži. Wone stanje so tak dźěl přichod­neho serbskeho wjesneho centruma Rownoho. Kubłanišćo změje 60 městnow, tuchwilne wopřijima 44. Dohro­mady ma nowo­twar 1,5 milionow eurow płaćić. Najwjetši dźěl kóštow zwjedźe energijowy koncern LEAG. Swobodny stat Sakska přewozmje gmejnski podźěl. Nowa pěstowarnja je jedna ze štyrjoch naprawow zrěčenja swobodneho stata, Slepjanskeje a Trjebinskeje gmejny, Zhorjelskeho wokrjesa a LEAG. Z nim maja so nachwatać inwesticije po změnjenym rewěrowym koncepće koncerna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND