Trjebaja nowu gratownju

štwórtk, 06. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo sej wuměnjenja wobornikow na městnje wobhladali

Kulow (AK/SN). Měšćanska wohnjowa wobora w Kulowje trjeba dołhodobnje nowu gratownju z kubłanskej rumnosću, předrasćernju a sanitarnym wobłukom. Z naležnosću zaběrachu so nětko čłonojo měšćanskeje rady, jako sej tuchwilne wumě­njenja wobornikow na městnje wobhladachu.

Dźensniša gratownja nasta w lětomaj 1972/1973. „Po politiskim přewróće natwarichu kameradojo w swójskej režiji kuchnju, duše a nuzniki. Nimo toho zawěsćichu nuzowe zastaranje z milinu. Tehdyši wutwar bě trěbny, zo smy scyła dale skutkować móhli“, rozłoži wohnjowoborny nawoda Thomas Werner. W běhu časa dyrbjachu samo špundowanje w jězdźidłowej hali pohłubšić. Jenož tak so pomocne a hašenske jězdźi­dło (HLF) po wysokosći do hale hodźeše. K wu­hotowanju wobornikow słušeja dale tanko­we jězdźidło TLF 4000, komandowe awto a transportne jězdźidło. Kulowskej woborje přisłuša dźensa 40 aktiwnych kameradow, 20 žonow, 17 čestnych čłonow kaž tež 30 dźěći a młodostnych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND