Drogi, pjenjezy a namóc

štwórtk, 06. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z drogowym miljejom sprjewineho města zaběra so wot wčerawšeho 11. chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa. Před prezidentom krajneho sudnistwa Friedrichom-Leopoldom zu Stolberg ste­ja­chu wčera 16lětna Celina L., 21lětny Patrick­ W. a 17lětny Tom B. Poslednje mjenowaneho su hakle policisća na přikaz sudnistwa přiwjezli, dokelž bě sej pječa­ zaspał. Patricka porno tomu přiwjezechu justicni zastojnicy, a to z pře­pytowanskeje jatby. Wšako wón tuchwilu žanu krutu adresu nima.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND