Steve Ryćer a a jeho howjada so jara derje znaja. Młody hobbyjowy ... poručenje

pjatk, 07. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Steve Ryćer a a jeho howjada so jara derje znaja. Młody hobbyjowy ratar ze Sernjan započa w lěće 2003 z jednej wowcu, lěto na to­ je sej jałojcu kupił, mjeztym ma hižo małe stadło z pjeć kruwami, k tomu byki a ćelata. K małemu ratarskemu zawodej słušeja tež hišće stadło wowcow, husy a kački. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND