Planuja lětsa trochu njewšědnu DSF-party

pjatk, 07. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tajki wupada hygienowy koncept organizatorow z młodźinskeho kluba Konjecy/Šunow za DSF-party w Šunowje. Přidatnje budźe na swjedźenišću wupisane, do kotreho směra smědźa so wopytowarjo pohibować. SN/Hanka Šěnec Tajki wupada hygienowy koncept organizatorow z młodźinskeho kluba Konjecy/Šunow za DSF-party w Šunowje. Přidatnje budźe na swjedźenišću wupisane, do kotreho směra smědźa so wopytowarjo pohibować. SN/Hanka Šěnec

Kóždolětnje organizuje młodźinski klub Konjecy/Šunow w pózdnim lěću DSF-party, swjedźeń němsko-serbskeho přećelstwa. Při wšěch koronowych wobmjezowanjach jón tež lětsa wu­pad­nyć dać nochcedźa. Tohodla wumys­li­chu sej organizatorojo wosebity koncept­ hygieny.

Šunow (SN/pdź). Koronapandemije dla bě lětsa w Serbach lědma swjedźenjow. Mejemjetanja, wjetše narodninske fety a wjesne swjedźenje su wotprajili. Wosebje serbska młodźina je pobrachowacych zarjadowanjow dla kónc tydźenja často wostudu pasła. Je so tež prašała, hač budu­ lětsa wulke a znate zarjadowanja w Serbach, kaž su to na přikład Summer-ending-openair we Wotrowje abo DSF-party w Konjecach. Dołhož njeje sej Wotrowski klub hišće cyle wěsty, hač zarjadowanje přewjedźe, je so młodźina z Konjec a Šunowa nětko oficialnje za swój najwjetši event lěta rozsudźiła.

„Lětsa pak njebudźe aktualnych předpisow dla ničo tak, kaž smy to z minjenych lět zwučeni“, rozłožuje Krystof Hrjehor, předsyda młodźinskeho kluba Konjecy/Šunow. „To započina so hižo při městnosći našeje party. Hewak přewjedźechmy ju stajnje na ležownosći našeho towarstwoweho domu w Konjecach, lětsa pak na Šunowskim sportnišću.“ Młodostni trjebaja wjace městna hač hewak,­ wšako dyrbjachu za přewjedźenje swjedźenja wěstotny koncept zdźěłać. Dokelž smědźa tučasnje jeničce dźesaćo hromadźe stać a swjećić, natwarja wobhrodźene boksy w třoch rynkach. Wot zajutřišeje njedźele móža sej zajimcy boksu přez internet skazać. Płaćizny za boksy su krute a wot rynka wotwisne. Čim wjace ludźi potajkim w jednej boksy je, ćim tuńši je zastup za jednotliwca. Maksimalnje dźesać wosobow pak na jednu tajku boksu dowola.

„Płaćizny za zastup su lětsa tróšku wyše­ hač hewak“, 22lětny Konječan wobžaruje. „Za to pak mamy hišće někotre překwapjenki spřihotowane, kotrež chcemy­­ w běhu přichodnych tydźenjow zjawnje připowědźić. Tež mjez wuměłcami, kotřiž so wo dobru hudźbu staraja, změjemy někotre chłóšćenki. A organizacija a natwar su tónraz wězo tež na­ročniše hač hewak.“ Festiwalny areal dźě maja młodostni eksaktnje po postajenjach swojeho wot strowotniskeho za­rjada přizwoleneho hygienoweho koncepta na sportnišću natwarić. Krystof Hrjehor je sej wěsty, zo so wšitko kaž předwidźane zešlachći: „Wjele wjesnjanow, zastojnikow a lokalnych zawodow nas při našim projekće podpěra. A na zbožo mamy dosć sylnu młodźinu. Wjeselu so tuž hižo na prěnju wulku party w lěću w Serbach.“ DSF-party přewjedu sobotu, 26. septembra, wot 19.30 hodź. w Šunowje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND