Tež psyca Coco na psyčich dnjach kóždežkuli wočerstwjenje wita. ... poručenje

póndźela, 10. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tež psyca Coco na psyčich dnjach kóždežkuli wočerstwjenje wita. Za psyče jako najhorcyše lětnje dny mjeno dawace je hwězdno Wulki pos (Canis Major). Za čas Romskeho mócnarstwa běchu dny wot 23. julija do 23. awgusta tak mjenowali. Mjeztym pak je so přez­ hibanje hwězdna Canis Major čas měnjał. W Němskej móžeš je najzašo wot 30. awgusta wobkedźbować. Foto: Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND