Napominanje woprawnjene było

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłowe sudnistwo w Budyšinje zaběraše so wčera z dźěłoprawniskim rozestajenjom mjez předsydu zarjadniskeho zwjazka Měrkom Domašku jako wobskorženym a jeho přistajenym Tomašom Čornakom jako skóržb­nikom. Při tym dźe wo napominani (Abmahnung), kotrejž bě Domaška Čornakej 10. a 13. julija 2020 wuprajił. Přećiwo woběmaj je Tomaš Čornak skoržił. Wón wšak wčera na sudnistwje přitomny njebě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND