Z Pitom po łužiskej jězorinje kolesować a myto dobyć

póndźela, 17. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za swójby z dźěćimi maja z hódančkowej kolesowanskej čaru we łužiskej jězorinje dalši atraktiwny poskitk.  Foto: Nada Quenzel Za swójby z dźěćimi maja z hódančkowej kolesowanskej čaru we łužiskej jězorinje dalši atraktiwny poskitk. Foto: Nada Quenzel

Zły Komorow (AK/SN). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je hódančkowu čaru „Wot hórnika k namórnikej“ za kolesowacych pućowarjow wokoło Złokomorowskeho a Lejnjanskeho jězora wuwił. „Wona swójby z dźěćimi w starobje zakładneje šule přeproša, změnu krajiny wot hórniskeho rewěra k wočerstwjenskemu paradizej na kolesu aktiwnje dožiwić. 37 kilometrow dołha čara wjedźe wokoło Lejnjanskeho a Złokomorowskeho jězora“, rozłožuje Katja Wersch, sobudźěłaćerka turistiskeho zwjazka za zjawnostne dźěło a marketing.

Hłowna figura hódančkoweje kolesowanskeje čary je Pit, maskotka łužiskeje jězoriny. Na wosom stacijach Pit dźěći namołwja na prašenja wotmołwić. Jězba započina so při Kóšynskim kanalu do Złokomorowskeho jězora. Tam steješe něhdy hoberski bager Ds 1120, wudobywacy čorne złoto z brunicoweje jamy. Druha stacija je markantna wěža „Zerzawy hózdź“, hdźež so Zornowski kanal wuliwa. Tón zwjazuje dźensa Lejnjanski jězor ze Sedlišćanskim. Z wysokeho wuhladnišća widźa wopytowarjo we wokolinje wjacore wsy a jězory.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND