Zdobom běda a wjeselo

wutora, 18. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Njejsmój z mandźelskim wčera jeničkaj byłoj, kotrajž chcyštaj horcy dźeń z wočerstwjenjom w Olbje wuklinčeć dać. Parkowanišćo při małym Stróžanskim při­brjoze bě normalnje pjelnjene. Jako pak so wodźe bližachmoj, wuhladachmoj na wulkej łuce wohnjowu woboru, policiju, techniske čołmy, nurjenske nastroje, a šćowkacy policajski pos we wozu wusahowacu situaciju skulojći. Trjechi, přeco hišće pytaja zhubjeneho muža, so dopominachmoj – z płuwanjom drje skerje ničo njebudźe. Překwapjenka pak bě wulka, jako so 20 metrow wot wulkeho hołka a tołka zwučeny wobraz pokaza. Dźěći skakachu do wody, swójby so tam a na łuce runje tak zabawjachu kaž ludźo w čołmach a na deskach. W kotrym filmje runje sym, so prašach? W tragiskej kriminalce abo lochkej lětnej komediji? Rozsudźich so, kupać hić. Dźiwne začuće přiwšěm při płuwanju zwosta. Kak bliska móže tola běda być? Cordula Ratajczakowa

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND