Zachowaja reje, tradiciju a drastu

wutora, 18. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnja předsydka Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny Edith Zinkowa, pokładnik Wolfgang Finger, wjelelětna předsydka Gabriela Linakowa a dźensniša předsydka Waltraud Hartmannowa (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Prěnja předsydka Ćišćanskeje rejwanskeje skupiny Edith Zinkowa, pokładnik Wolfgang Finger, wjelelětna předsydka Gabriela Linakowa a dźensniša předsydka Waltraud Hartmannowa (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja. Wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki předsta­jamy, dźensa Ćišćanska rejwanska skupina (13).

W lěće 1997 swjećachu w Ćisku 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Zo bychu w swjedźenskim ćahu na něhdy ryzy serbske sydlišćo skedźbnili, chcychu w nim tež wobraz z tradicionalnymi serbskimi rejemi swojich prjedownikow we Wojerowskej serbskej drasće pokazać. Za to dobychu tehdy wosom porow. Wone so po swjedźenju rozsudźichu, přichodnje dale zhromadnje rejwać. Tak dóńdźe k załoženju Serbskeje rejwanskeje skupiny Ćisk. Prěnja předsydka lajskowuměłskeho cyłka bě Edith Zinkowa. K swojim probam zeńdźechu so na žurli hosćenca „K zelenemu wěncej“, hdźež tež dźensa zwučuja. Cyłk wobsteji tuchwilu z 18 aktiwnje sobuskutkowacych porow.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND