Koncerty, kabaret a klanki

wutora, 18. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski kulturny centrum tež w času korony přiwabny

Slepo (AK/SN). Za zbytk lěta 2020 Slepjanski Serbski kulturny centrum (SKC) łahodnje planuje. Tole wuchadźa z aktualneje nowiny Slepjanskeje gmejny. Najebać wobmjezowanja koronoweje pandemije dla je kulturny centrum za wopytowarjow zbliska a daloka dale wobstajnje wočinjeny.

Widźeć su stajne wustajeńcy z drastu Slepjanskeho folklorneho regiona, přehladka klankow ze Slepjanskej drastu a zběrka jutrownych jejkow Serbskeho kulturneho centruma. Diplomowa designerka Regina Herrmann z Wermsdorfa we wokrjesu Sewjerna Sakska pokaza swoju stajnu wustajeńcu wo Slepjanskich serbskich powědkach. Powědkowe figury je wona sama zhotowiła a je w zestajenej scenje prezentuje. Tak nastachu mjez druhim wódny muž, plon, błudnički, lutki, hadźacy kral a připołdnica. Projekt z Reginu Herrmann je kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska w lětomaj 2009 a 2010 spěchował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND