Wustajeńca z aktualnej temu

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto zajimcow je sej minjenu njedźelu w Lěšćach wuslědki fotoweho wubědźowanja regionalneje skupiny NABU wobhladało.  Foto: Jost Schmidtchen Tójšto zajimcow je sej minjenu njedźelu w Lěšćach wuslědki fotoweho wubědźowanja regionalneje skupiny NABU wobhladało. Foto: Jost Schmidtchen

Lěšće (JoS/SN). Wot minjeneje njedźele su w Lěšćach (Hornow) widźeć wuslědki lońšeho fotoweho wubědźowanja Grodkowskeje regionalneje skupiny NABU. Pod hesłom „Mnohotnosć družin před našimi durjemi“ je 30 fotografow dohromady 69 wobrazow zapodało. Zo běchu k wotewrjenju w dožiwjenskej bróžni šokoladoweje fabriki Felicitas tež swójby z dźěćimi přišli, měješe předsydka regionalneje skupiny Sabine Brückner za dobre znamjo do přichoda. Lěta 2006 załoženej skupinje přisłuša 80 čłonow.

Mnozy z wobdźělenych fotografow zapopadnychu na swojich wobrazach insekty najwšelakorišeho razu. Tohodla rěčeše zapósłanc zwjazkoweho sejma Klaus-Peter Schulze (CDU) w swojich postrownych słowach wo jara aktualnej wustajeńcy, wšako je dźěl insektow wohroženy. Kak w Lěšćach wotemrěću insektow zadźěwać spytaja, móžachu sej wopytowarjo po wotewrjenju fotowustajeńcy na přechodźowanju po wsy k domicilej njetopyrjow, k baćonjacemu hnězdu a k łastojčej wěži wobhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND