Tójšto próstwow zapodali

pjatk, 28. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Na posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady je tele dny Rudolf­ Rychtar z regionalneho mana­gementa Leader-regiona Hornjołužiska hola a haty bilancu za dobu wot 2014 do 2020 prezentował. Po jeho słowach su k dispoziciji stejace srědki we wobjimje 12,5 milionow eurow dospołnje wučerpane. To woznamjenja, zo njeje hižo žaneje móžnosće, nowe próstwy zapodać. Wupłaćić budu srědki hišće hač do lěta 2023. Spěchowali su projekty ze sadźbu wot 25 do 75 procentow. Mjeńše sumy wudachu předewšěm za priwatne projekty, mjez druhim za wutwar bydlenjow, wjetše sumy nałožowachu zwjetša za zjawne a powšitkownowužitne projekty. Projektowemu managementej předle­žeše dohromady 349 próstwow k wobdźěłanju. Z nich su 245 pozitiwnje roz­sudźili, 104 pak wotpokazali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND