Tójšto próstwow zapodali

pjatk, 28. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Na posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady je tele dny Rudolf­ Rychtar z regionalneho mana­gementa Leader-regiona Hornjołužiska hola a haty bilancu za dobu wot 2014 do 2020 prezentował. Po jeho słowach su k dispoziciji stejace srědki we wobjimje 12,5 milionow eurow dospołnje wučerpane. To woznamjenja, zo njeje hižo žaneje móžnosće, nowe próstwy zapodać. Wupłaćić budu srědki hišće hač do lěta 2023. Spěchowali su projekty ze sadźbu wot 25 do 75 procentow. Mjeńše sumy wudachu předewšěm za priwatne projekty, mjez druhim za wutwar bydlenjow, wjetše sumy nałožowachu zwjetša za zjawne a powšitkownowužitne projekty. Projektowemu managementej předle­žeše dohromady 349 próstwow k wobdźěłanju. Z nich su 245 pozitiwnje roz­sudźili, 104 pak wotpokazali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND