Boršć we wustajeńcy

pjatk, 28. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN). Lětsa swjeća w Lessingowym měsće 175. róčnicu Kamjenskeje Boršće po wot Wilhelma Leunera nowozestajenym swjedźenskim porjedźe. ­Runočasnje pruwuja požadanje města Kamjenca a spěchowanskeho towarstwa Boršće wo přiwzaće swjedźenja do cyłoněmskeho zapisa imaterielneho kulturneho herbstwa. Za Kamjenske měšćanske zběrki je to přičiny dosć, stawizny Boršće w kabinetnej wustajeńcy w gale­riji sakralneho muzeja w Haninej cyrkwi tematizować, tež hdyž woblubowany swjedźeń runje lětsa koronoweje pandemije dla přewjesć njemóža.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND