Móst na nowe wašnje zesylnili

pjatk, 28. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćer firmy Implenia Dirk Möller při poslednich dźěłach na mosće w Zuborničce, kiž su z karbonowym betonom zesylnili.  Foto: SN/Hanka Šěnec Sobudźěłaćer firmy Implenia Dirk Möller při poslednich dźěłach na mosće w Zuborničce, kiž su z karbonowym betonom zesylnili. Foto: SN/Hanka Šěnec

W pilotowym projekće zasadźeja karbonowy beton

Zubornička (SN/MWj). Hdyž budźe wot přichodneje póndźele w Zuborničce (Kleinsaubernitz) w Malešanskej gmejnje statna dróha S 109 zaso wočinjena a z njej­ ponowjeny móst nad Starej rěčku, drje nimo jěducym šoferam napadnyć njebudźe, zo su tam minjene tydźenje pilotowy projekt přewjedli. Móst su mjenujcy na nowe wašnje ponowili, a to z karbonowym betonom. Je to zhromadny projekt sakskeho dróhotwarskeho zarja­­da a Drježdźanskeje techniskeje uni­wer­sity, hdźež na tymle polu slědźa a twarske dźěła wědomostnje přewodźuja.

Pilotowy projekt w Zuborničce wo­­přijima zesylnjenje woclobetonoweho mosta z lěta 1951. Wón je 9,50 metrow dołhi a 7,30 metrow šěroki. Z karbonowym zesyl­njenjom wot spody chcedźa wjetšu stabilnosć mosta docpěć, wšako wužiwaja tamnišu dróhu jako wobjězdku, hdyž je awtodróha A 4 zawrjena. Konkret­nje su štyri woršty karbonoweje pletwy pod mostom připrawili a z jeničce 2,5 centimetrow tołstej worštu betona zamazali. Twarske dźěła płaća 140 000 eurow. Zwjazkowe ministerstwo za kubła­nje a slědźenje spěchuje naprawu z wjace hač 30 000 eurami. Tež Drježdźanska uniwersita je pjenježnje wobdźělena.

Při poslednich dźěłach zetkachmy tele dny Dirka Möllera wot firmy Implenia. Kaž wón rozłoži, njedocpěja z karbo­nowym betonom jenož wjetšu stabilnosć, ale trjebaja za to runočasnje mjenje betona, kotryž nimo toho tež hišće njezerzawi. Dokelž běchu Zuborničanski móst hakle před něšto lětami wobšěrnje saněrowali, njeby wón najnowše naprawy ani trjeba měł, měni Dirk Möller. Kak so wone na stabilnosć mosta wuskut­kuja, móža z wosebitymi měrjenskimi nastrojemi zwěsćić, kotrež su w tym zwisku pod mostom připrawili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND