Zachowuja bohatosć regiona

štwórtk, 03. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo towarstwa Kólesko prezentuja so na swojich programach w drasće Slepjanskeho regiona.  Foto: towarstwo Kólesko Čłonojo towarstwa Kólesko prezentuja so na swojich programach w drasće Slepjanskeho regiona. Foto: towarstwo Kólesko

Nimo wulkich nadregionalnych a w medijach prezentnych serbskich­ towarstwow mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Slepjanske towarstwo Kólesko (18).

W decembrje 2012 je dwanaće zajimcow towarstwo Kólesko załožiło. Za předsydu wuzwolichu Hartmuta Hanča. Agilnemu cyłkej přisłuša dźensa 18 čłonow. Woni chcedźa kulturne herbstwo hajić, zachować a zjawnosći widźomnje předstajeć. Jako dalše ćežišća skutkowanja sej zapisachu, dokumentować a publikować slepjanšćinu. Tež drastu tamnišeho regiona k najwšelakorišim składnosćam w zjawnosći pokazać. Hajić a zachować bohatosć ludowych spěwow a tradicionalneje typiskeje hudźby je towarstwu runje tak wažne kaž pěstować nałožki a tradicije. Nimo toho dokumentuja kulturne stawizny a baje spřistupnja zjawnosći bajki, přisłowa a powědki.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND