Pěstowarnju dyrbja hišće raz kalkulować

póndźela, 07. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejna Ralbicy-Róžant chce w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a tuchwilnu na hort přetwarić. Dokelž su planowane wudawki 4,7 milionow eurow přewysoke, dyrbja nětko kóšty twara pomjeńšić.  Foto: Jan Kral Gmejna Ralbicy-Róžant chce w Ralbicach nowu pěstowarnju twarić a tuchwilnu na hort přetwarić. Dokelž su planowane wudawki 4,7 milionow eurow přewysoke, dyrbja nětko kóšty twara pomjeńšić. Foto: Jan Kral

Tuchwilu najwažniše předewzaće gmejny­ Ralbicy-Róžant so dliji. Krajnoradny zarjad měni, zo twar noweje Ralbi­čanskeje pěstowarnje přewjele płaći. Nětko pytaja za wupućom.

Ralbicy (JK/SN). Horcu, ale přiwšěm konstruktiwnu diskusiju wuwabi na minjenym posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant informacija wjesnjanosty Hubertusa Ryćerja (CDU) k stawej přihotow nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Na wuradźowanju srjedź awgusta w Budyskim krajnoradnym zarjedźe běchu delanskej gmejnje zdźělili, zo su wokrjesej planowane wudawki za nowotwar pěstowarnje we wobjimje 4,7 milionow eurow přewysoke. Tež ličba a zaměry planowanych rumnosćow so zarjadam tak prawje njespodobaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND