Přećiwo hidźe namołwjał

wutora, 08. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
K wopominanju zamordowanych Budyskich židow su so předwčerawšim na tudyšim židowskim pohrjebnišću kadiš modlili a na to po židowskim wašnju kamuški na rowy kładli, kaž tule Lucian Kaulfürst.  Foto: Constanze Knappowa K wopominanju zamordowanych Budyskich židow su so předwčerawšim na tudyšim židowskim pohrjebnišću kadiš modlili a na to po židowskim wašnju kamuški na rowy kładli, kaž tule Lucian Kaulfürst. Foto: Constanze Knappowa

Z kadišom na wosud židowskeje wosady dopominali

Budyšin (CK/SN). Kaž kóždu prěnju njedźelu w septembru su so na Budyskim židowskim pohrjebnišću předwčerawšim zaso kadiš modlili. Z jednym z najwažnišich paćerjow židowstwa dopominachu při rowach Budyskich židow znowa na wosud tych, kotrychž bě nacionalsocialistiski režim zamordował. „Wospjet napominamy stražliwi wostać a so dopominać, kruće stać přećiwo wšitkim pospytam, kotrež chcedźa wotstronić lětdźesatki wupruwowanu němsku demokratiju, a prócować so wo měrliwy kraj a wo wujednanje.“ To rjekny hłowny organizator zarjadowanja Hans-Eberhard Kaulfürst. Po jeho słowach by lochkomyslne zakomdźenje było, drje hidu islamistisko-teroristiskeho swětonahlada wotpokazać, ale so njewobarać łžam, hidźe, hłuposći a ignorancy nacionalistisce myslacych a jednacych ludźi, kotrychž „alternatiwne wěrnosće“ w Němskej a w Europje přiběrajcy wothłós žněja.

„Hakle hdyž mamy za swoju winowatosć, sylni być přećiwo wšej hidźe, difamowanjam, błudarstwu, fake-newsam, relatiwizaciji złeho tež w našich rjadach z myslemi, słowami a skutkami, hakle potom smy židowsko-křesćansku wučbu zrozumili a znutřkownili“, Kaulfürst wuzběhny.

Wot lěta 1990 so kadiš kóžde lěto wotměwa. Hans-Eberhard Kaulfürst a Petra Kaulfürstowa jón stajnje přihotujetaj. Z 35 wobdźělnikami bě njedźelu najebać koronu tójšto wjace wobdźělnikow hač tamne lěta přišło. Tež tónraz su hebrejske liturgiske spěwy Michala Foršta, kantora židowskeje kongregacije Bejt Simcha z Prahi, po Budyskim židowskim po­hrjebnišću klinčeli. Po tym wón chwaleše, kak derje hladane Budyske židowske pohrjebnišćo je. Přiwšěm su dźěle płotu skóncowane a hroža padnyć.

K wopominanju su wobdźělnicy po židowskim wašnju znowa kamuški na rowy kładli. Mějo so po tradiciji chcedźa so klětu na samsnym městnje znowa zetkać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND