Hosćenc zaso wotewru

pjatk, 11. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Klóšterskej stwičce w Pančicach-Kukowje hotuja so Milena Vettrainowa, Domingo Colón a Jěwa-Marija Šołćic (wotprawa) na  znowawotewrjenje hosćenca spočatk oktobra. Tuchwilu tam stólcy hišće na blidach steja, dokelž na wšěch třoch šće dosć dźěła čaka.  Foto: Marian Wjeńka W Klóšterskej stwičce w Pančicach-Kukowje hotuja so Milena Vettrainowa, Domingo Colón a Jěwa-Marija Šołćic (wotprawa) na znowawotewrjenje hosćenca spočatk oktobra. Tuchwilu tam stólcy hišće na blidach steja, dokelž na wšěch třoch šće dosć dźěła čaka. Foto: Marian Wjeńka

Klóšterska stwička chce solidnu kuchnju a zabawne wječory poskićeć

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wot spočatka oktobra budu wopytowarjo klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje móc zaso do Klóšterskeje stwički załožić, wobydlerjo ze wsy a wokoliny tam powječerjeć a swójby swoje swjedźenje přewjesć. „2. oktobra změjemy wječor za prošenych hosći, nazajtra dźeń wotewrjenych duri z hudźbnym wječorom ze spěwarjom Gunterom ­Emmerlichom“, připowědźi nowa wotnajerka Milena Vettrainowa. Hromadźe ze swojej wobchodnej partnerku Jěwu-Mariju Šołćinej a šefkucharjom Domingom Colónom je wona swój hosćencarski koncept Serbskim Nowinam rozłožiła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND