Dotal zhubjene duše maja nětko swój schow w Koslowje

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Józef Kupka, Jurij Kubica a Caroline Měršowa wotkrychu wčera na Koslowskej nawsy twórbu Roberta Algera „Nawrót do Koslowa“.  Foto: Feliks Haza Józef Kupka, Jurij Kubica a Caroline Měršowa wotkrychu wčera na Koslowskej nawsy twórbu Roberta Algera „Nawrót do Koslowa“. Foto: Feliks Haza

Koslow (SN/MiR). Spěwajo serbsku hymnu „Rjana Łužica“ su jimacu swjatočnosć wčera popołdnju w Koslowje zakónčili. Wjace hač sto ludźi – něhdyšich a dźensnišich wobydlerjow Koslowa, jich přiwuzni a dalši zajimcy – bě so před towarstwowym domom „K žorawjej“ zhromadźiło. Projektowa skupina „Pomnik“ bě před štyrjomi lětami mysl zrodźiła, stajić w Koslowje pomnik za 13 Koslowčanow, kotřiž so z Druheje swětoweje wójny nawróćili njeběchu, a za dweju nućeneju dźěłaćerjow, kotrajž w Koslowje zahinyštaj. Kulisa zarjadowanja wuwabi začuće, zo su wšitcy přitomni zawjazani do kruha, kotryž ma swój centrum we wuměłskim pomniku „Nawrót do Koslowa“. Józef Kupka a Jurij Kubica – wonaj staj swoje dopomnjenki na struchły apryl 1945, jako steješe Koslow mjez rusko/pólskej a němskej frontu, na CDji zwěčniłoj, staj wčera popołdnju zhromadnje z Caroline Měršowej na Koslowskej nawsy wotkryłoj twórbu Roberta Algera, kotraž „je wotnětka schow za zhubjene a nětko do Koslowa nawróćace so 15 dušow“, kaž to čěsko-ameriski wuměłc w swojej narěči zwurazni.

Iniciatorojo wuměłskeho pomnika Wórša Pašcyna, Lucija Grellertowa, Bosćij Měrš a Rafael Vcelich běchu sej přeprosyli na woswjećenje skulptury skupinu „Přezpólni“ a instrumentalnu skupinu, kotrejž stej ze spěwami a hudźbu wutroby hnułoj. Wjesne dźěći stajichu před pomnik kóždemu zahinjenemu róžu a swěčku. Glen Měrš mjena něhdyšich Koslowčanow předčita. Józef Měrš přednjese baseń „Při pomniku“ Bena Budarja, kiž bě ju na Koslow spisał. Njeswačanska fararka Susanne Aechtner a Ralbičanski farar Šćěpan Delan staj pomnik poswjećiłoj. Wobaj dopominaštaj w swojich słowach na znamjo, kotrež Koslowčenjo za dorozumjenje mjez ludźimi sadźa. Swjatočne zarjadowanje moderěrowała je Milenka Rječcyna, zwjazowaca zašłosć, kotraž ma w nas swoje korjenje, přitomnosć, kotraž nam rosć da, a přichod, kotryž nam křidła spožča, do cyłka.

Towarstwo Přećeljo kultury a domizny Njeswačidło z předsydu Dieterom Petschelom bě nošerstwo projekta přewzało. Towarstwo za kulturu a kubłanje Kamjenjak, předewšěm čłon jeho předsydstwa Hubert Lange, je projekt hłownje wuměłske tworjenje nastupajo podpěrał. Wórša Pašcyna dźakowaše so wšěm, kotřiž běchu ideju a zwoprawdźenje projekta podpěrali, předewšěm tež za wulke a mjeńše pjenježne dary. Při tym naspomni wulkomyslnu podpěru Załožby za serbski lud a jeje sobudźěłaćerja Johna Petrika. Tež Kamjenska lutowarnja je pomhała a mnozy priwatni podpěraćeljo. Projekt bu we wobłuku simul+ „Ideje za wjesne kónčiny“ sakskeho ministerstwa za regionalne wuwiće wuznamjenjeny. Zajimcy móža sej brošurku wo projekće a stawiznach Koslowa, pohladnicy a naspomnjenu CD pola Wórše ­Pašcyneje skazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND