Knihu wo Worklecach předstajiłoj

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Basnik Benedikt Dyrlich a jeho mandźelska Monika (naprawo) staj sej na wčerawšej knižnej premjerje we Worklecach wot Eckharda Kliemanna a dr. Bena Wałdy zestajanu a spisanu nowostku „Worklecy něhdy a dźensa“ signować dałoj. Foto:  Alfons Handrik Basnik Benedikt Dyrlich a jeho mandźelska Monika (naprawo) staj sej na wčerawšej knižnej premjerje we Worklecach wot Eckharda Kliemanna a dr. Bena Wałdy zestajanu a spisanu nowostku „Worklecy něhdy a dźensa“ signować dałoj. Foto: Alfons Handrik

Chronistaj dr. Beno Wałda a Eckhard Kliemann nowostku signowałoj

Worklecy (aha/SN). Knižna premjera je stajnje wosebitosć, zwjazana z napjatosću. Tomu bě tež wčera, njedźelu, we Worklečanskej sportowni tak. Po tym zo je kniha „Worklecy něhdy a dźensa“ wušła, njebě móžno koronapandemije dla premjerne čitanje přewjesć.

Wčera nětko mějachu zajimcy składnosć mjez dwójnym premjernym poskitkom wolić, a to popołdnju a nawječor. Awtoromaj nowostki dr. Benej Wałdźe a Eckhardej Kliemannej bě wažne wšěm zajimcam hladajo na předpisy hygieny dla wopyt zmóžnić. Na zarjadowanju Ludoweho nakładnistwa Domowina a Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje wuži jednaćel LND Syman Pětr Cyž składnosć, awtoromaj eksemplaraj knihi přepodać. Po tym zo bě Katrin Čornakec dwanaće listnow wopřijacu knihu lektorizowała, je Michał Nuk po njej nimale třilětne dźěło dokónčił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND