Šulu digitalnje wukmanja

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Po zasłuženej lětnjej přestawce su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo tele dny dalše wuradźowanje přewjedli. Na dnjowym porjedźe mjez druhim steješe, přepodać nadawk za digitalne wuhotowanje tamnišeje zakładneje šule. Za to dósta gmejna z programa „Digitalny pakt šule“ dobre 47 000 eurow, kotrež měješe gmejnska rada do aktualneho hospodarskeho plana za­přijeć.

Jednohłósnje wobzamknychu radźićeljo přidatne dochody a wudawki k hospodarskemu planej. Za přizwolenu podpěru wukmanja twarjenje zakładneje šule za bjezporočne nałožowanje digitalnych nastrojow, to rěka, zo budźe WLAN na wysokim niwowje zaručeny. K tomu wuhotuja šulu z 25 laptopami, kotrež hodźa so we wšěch rumnosćach kubłanišća bjez problemow zasadźić. Tež wulku elektronisku taflu šula dóstanje a k tomu hišće tři tak mjenowane digitalne flipcharty. Tak wuhotowani budu wučerjo kubłanski nadawk derje zwoprawdźić móc. Za pad, zo budźe zaso jónu trjeba doma wuknyć, změja potrěbni šulerjo móžnosć, sej w šuli wotpowědny laptop wupožčić. Tež te dodawa Budyska firma, kotrejž su nadawk za digitalizaciju šule přepodali.

Z pawšalneho spěchowanja dwurěčnosće w gmejnach serbskeho sydlenskeho ruma we wobjimje 5 000 eurow přewostaji gmejna Njeswačidło Łahowskemu towarstwu Borgward z.t. nimale 1 200 eurow za wuhotowanje dwurěčneje informaciskeje tafle. Tu chce towarstwo postajić při puću do směra na Smoch­ćicy. Tafla podawa informacije wo stawiznach wsy a hrodźišća w serbskej kaž němskej rěči.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND