Šulu digitalnje wukmanja

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Po zasłuženej lětnjej přestawce su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo tele dny dalše wuradźowanje přewjedli. Na dnjowym porjedźe mjez druhim steješe, přepodać nadawk za digitalne wuhotowanje tamnišeje zakładneje šule. Za to dósta gmejna z programa „Digitalny pakt šule“ dobre 47 000 eurow, kotrež měješe gmejnska rada do aktualneho hospodarskeho plana za­přijeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND