Pola faworita jasnje podleželi

póndźela, 14. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Štóž dokładnje na wobraz hlada, widźi dźěl trawnika w powětře. Hra w Budestecach bě tak spěšna, zo su samo hruzle lětali.  Foto: Jörg Stephan Štóž dokładnje na wobraz hlada, widźi dźěl trawnika w powětře. Hra w Budestecach bě tak spěšna, zo su samo hruzle lětali. Foto: Jörg Stephan

ST Horni kraj/Sprjewja – Sokoł Ralbicy/Hórki 4:0 (2:0)

Zestawa hosći: Schöne – Lešawa (68. Nuk), Wałda, Bejma, Matka, Šewc, Rawš (79. Budar), Šołta, Gloxyn, Schultz, Šiman (88. Kobalc)

Po domjacym dobyću přećiwo Módro-běłym Kulow nastajichu so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki sobotu do Budestec. K faworitej na staflowe dobyće jědźechu chowancy trenarja Chrystofa Gloxyna z wulkim sebjewědomjom, byrnjež z Pětrom Domašku, Měrćinom Kurjatom a Paulom Rachelu hnydom třo wažni akterojo pobrachowali. Za to pak nawróći so kapitan Stani Šewc do zestawy.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND