Mužakowska lěsna železnica hižo 125 lět do Běłeje Wody jězdźi ...

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mužakowska lěsna železnica hižo 125 lět do Běłeje Wody jězdźi a prawidłownje tež při Kromolanskim parku zastawa. Minjeny kónc tydźenja su jubilej rjenje woswjećili, a tak běchu tam kóždu hodźinu štyri parne lokomotiwy po puću. Jeničce sobotu ­zličichu něhdźe 3 000 sobujěducych z lěsnej železnicu. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND