Mnozy tež z wukraja byli

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja zajimcow za wobhospodarjenje wupožčowarnje přibrjóžnych korbow

Hamor (AK/SN). Oficialna kupanska sezona při Bjerwałdskim jězorje so dźensa kónči. Mnozy hosćo z tu- a wukraja su poskitki na a při jězorje wužiwali. Wjesnjanosta Achim Junker (CDU) dźakowaše so wčera na zeńdźenju gmejnskeje rady čestnohamtskim pomocnikam, kotřiž běchu so wo wěstotu při jězorje starali. Za sezonu 2021 pyta gmejna Hamor wobhospodarjerja, kiž chcył wupožčowarnju přibrjóžnych korbow na kupanišćach w Hamorje, Delni Wujězd a Klětno wotnajeć.

Tuchwilu su tež dalše nadawki pod www.baerwalder-see.eu, „aktuelle Meldungen“ wupisane. Mjez druhim dźe wo wužiwanje płoninow za turistow při jězorje we wobłuku Klětno-Jazowa kaž tež na přibrjoze w Hamorje samym. Dale dźe wo to, wutworić připrawy za gastrono­miju, wšelke posłužby, hotele, prózdninske domy, campingownišćo a zastaranje na přibrjoze. Dale informuja na internetnej stronje wo stawje wužiwanja łódźow, z kotrymiž móža předewzaća turistow po Bjerwałdskim jězorje wozyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND