Šulerjo kaž něhdy běrny zběrali

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z nědyšim ratarskim žiwjenjom nazornje zeznajomili su so tele dny šulerjo 3. lětnika Slepjanskeje zakładneje šule na Šusterec statoku w Trjebinje. Holcy a hólcy, kiž zhromadnje po koncepće 2plus wuknu, tam z wulkej zahoritosću běrny zběrachu. Projekt bě wobstatk wěcneje wučby. Na te wašnje móžachu teoretisku wědu z praktiskimi nazhonjenjemi wudospołnić, wšako so tež we wučbje z běrnami zaběrachu. Wosebje za­jimawe za šulerjow bě, kak je historiska ratarska mašina, prosty křidowy wuhrjebowak, běrny ze zemje wukopowała. ­Nimo toho móžachu je sami z motyku wuhrjebać. Najwjetši dźěl składowachu w Lejnikec bróžni. Zbytk hnydom zwarichu a dachu sej je z twarohom a lanym wolijom k wobjedu zesłodźeć. Běrny tykali běchu nalěto ­čłonojo wjesneje Domowinskeje skupiny. Foto: Jost Schmidtchen

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND