Za wěste zastaranje z pitnej wodu

póndźela, 21. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Čerstwa woda z honača ma zawěsćena być.  Foto: Uwe Menschner Čerstwa woda z honača ma zawěsćena być. Foto: Uwe Menschner

Swobodny stat Sakska je přizwolił, spěchować štyri naprawy k polěpšenju zastaranja z pitnej wodu. W tym zwisku dźe wo Kamjenski zaměrowy zwjazk za pitnu wodu.

Kamjenc (UM/SN). To wuchadźa z wotmołwy statneho ministra za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo Wolfram Günther (Zeleni) na naprašowanje zapósłanca krajneho sejma Andréja Barth (AfD). Po­trjechene su wjesne dźěle gmejny Pančicy-Kukow Swinjarnja a Kanecy kaž tež Jawora, wjesny dźěl Wjelkow města Halštrowa a wjesny dźěl Schönbach města Kamjenc. Projekt Schönbach je z nimale 590 000 eurami najwobšěrniši.

Cyłkowne kóšty za wšitke štyri při­zwolene projekty wučinjeja něhdźe dwaj milionaj eurow, a to za lěto 2021. Přizwolenje dóstali njejsu dotal hišće Halštrowej přisłušace Krěpjecy. „Zaměr, podpěrać wukonjerjow nadawkow z pomocu wosebiteho spěchowanskeho programa za zjawnu infrastrukturu, je trajne zastaranje z wodu tež pod aspektom změny klimy. Husto je jeničce přiwjazanje na zjawne zastaranje móžne“, rěka w zdźělence ministerstwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND