Chcedźa mjezwočo pokazać

póndźela, 21. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Za demokratiju, tolerancu a wotewrjenosć swětej napřećo

Wojerecy (AK/SN). Iniciatiwa Ciwilna kuraža Wojerecy wobdźěli so z bohatym programom na lětušim mjezykulturnym tydźenju. To praji Cindy Paulick, sobudźěłaćerka koordinaciskeho městna kubłanje za politisko-historiske projekty. „Lětuše hesło rěka ‚Hromadźe žiwi być – hromadu zrosć‘. Wot 27. septembra do 11. oktobra budu w našim měsće mnohe akcije, lětsa prěni króć z kolesowanjom. Tež ći najmjeńši změja zaběru“, wona rozjasnja. Mjezykulturny tydźeń ma wabić za tolerancu, respekt a akceptancu, za swobodno-demokratiski porjad. „Wón je w Němskej po generacijach rostł, a w nim leži přichod našeje towaršnosće“, Cindy Paulick podšmórnje.

Wažne na mjezykulturnym tydźenju je, zo su tež šule na poskitkach wobdźělene. Zarjadowanja jeno za swoje kubłanišćo přihotuje mjez druhim Lessingowy gymnazij. Šulerjo dožiwja sceniske pokazki a dokumentarne filmy a nazhonja, kotre wuskutki rasizm ma. Woni wuknu, kak móža so jemu wobarać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND