Šulerjo sadźeja tysacy štomow

srjeda, 23. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij chce so z klimowoneutralnej šulu stać. Na cyłozwjazkowym wubědźowanju www.energiesparmeister.de je sej druhe myto zawěsćił. Hordźe pokazujetaj poradźowanska wučerka Kristin Partusch a šulski nawoda Uwe Blazejczyk kubłanišću spožčenu čestnu taflu.  Foto: Andreas Kirschke Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij chce so z klimowoneutralnej šulu stać. Na cyłozwjazkowym wubědźowanju www.energiesparmeister.de je sej druhe myto zawěsćił. Hordźe pokazujetaj poradźowanska wučerka Kristin Partusch a šulski nawoda Uwe Blazejczyk kubłanišću spožčenu čestnu taflu. Foto: Andreas Kirschke

Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij je mišter w lutowanju energije

Wojerecy (AK/SN). Dołhodobnje z klimje přichilenej šulu stać chce so Wojerowski Léona Foucaultowy gymnazij. Tohodla je so na cyłozwjazkowym wu­bě­dźowanju www.energiesparmeister.de wobdźělił.

Cyłosakske wothłosowanje 2020 přez iniciatiwu co2online bě gymnazijej dobyće wunjesło. A 18. septembra wotmě so nětko počesćenje na runinje Zwjazka. Z projektom „Energijowe liški“ w kmótřistwje z iniciatiwu „eins energie in Sachsen GmbH & Co. KG“ je sej Léona Foucaultowy gymnazij druhe městno zawěsćił. Tak je kubłanišćo nětko „wicemišter w lutowanju energije w Němskej 2020“. „Počesćenje je nam připóznaće a pohon“, praji šulski nawoda Uwe Blazejczyk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND