To by znamjo přisłušnosće było

srjeda, 23. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnja hłownohamtska społnomócnjena wokrjesa Dubja-Błóta za naležnosće Serbow je Sabrina Kuschy. 1. februara je wona zastojnstwo nastupiła a čuje so zamołwita serbske kulturne namrěwstwo we wokrjesu zachować.  Foto: wokrjes LDS/Stefan Otto Prěnja hłownohamtska społnomócnjena wokrjesa Dubja-Błóta za naležnosće Serbow je Sabrina Kuschy. 1. februara je wona zastojnstwo nastupiła a čuje so zamołwita serbske kulturne namrěwstwo we wokrjesu zachować. Foto: wokrjes LDS/Stefan Otto

Sabrina Kuschy čłonstwo wokrjesa Dubja-Błóta w Domowinje nastorčiła

Sabrina Kuschy je prěnja sobudźěłaćerka w zarjadnistwje braniborskeho wo­krjesa Dubja-Błóta, kotraž zastojnstwo wokrjesneje społnomócnjeneje za naležnosće Serbow hłownohamtsce wukonja. Wo zazběhu noweje dźěławosće je so Axel Arlt z njej rozmołwjał.

Čehodla sće so wo zastojnstwo społnomócnjeneje za naležnosće Serbow we wokrjesu Dubja-Błóta požadała?

S. Kuschy: Dźěłam mjeztym 15 lět w zarjadnistwje wokrjesa Dubja-Błóta. Sym so tu na zarjadnisku fachowu při­stajenu wukubłać dała a po tym studowach nimo powołanja na zawodnu ekonomku. Dwanaće lět běch za wobłuk turizm we wokrjesu zamołwita. Nětko běše w mojim žiwjenju změna na rjedźe. A tajka so z wupisanjom městna hłownohamtskeje społnomócnjeneje za serbske naležnosće wězo jara derje skićeše. Nimo toho sym w Běłej Górje-Bělinje wotrostła a sym wot dźěćatstwa z tradicijemi a kulturu Serbow zwjazana.

Maće sama tež serbsku narodnu drastu w kamorje?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND