Wo strukturnych změnach na wsach informowali

pjatk, 25. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Zamołwita za politiske a hospodarske kubłanje Kamjenskeje ludoweje uniwersity Sandra Hübner-Richter (nalěwo) w rozmołwje z přitomnymi. Foto:  Alfons Handrik Zamołwita za politiske a hospodarske kubłanje Kamjenskeje ludoweje uniwersity Sandra Hübner-Richter (nalěwo) w rozmołwje z přitomnymi. Foto: Alfons Handrik

Kamjenska wotnožka Budyskeje ludoweje uniwersity je wčera wječor wobydlerjow Njebjelčanskeje gmejny na zarjadowanje projekta „zhromadnje myslić, wuknyć, wuwiwać a činić“ přeprosyła.

Njebjelčicy (aha/SN). Zamołwita sobudźěłaćerka za politiske a hospodarske kubłanje Kamjenskeje ludoweje uniwersity Sandra Hübner-Richter je projekt po nowym kubłanskim formaće zdźěłała. Wčera na třećim wot cyłkownje dźesać předwidźanych zarjadowanjow wona na prawy rozsud wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU) pokaza, zo dźiwa so na strukturne změny w gmejnach a na wsach, a zo so to w Njebjelčicach přewjedźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND