Tam a sem w měšćanskej radźe

pjatk, 25. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Poł hodźiny mějachu zajimcy čakać, kotřiž chcychu posedźenje Kamjenskeje měšćanskeje rady minjenu srjedu sćěhować. Přičina za to bě, zo je radźićelka frakcije Stadt Land Frau Anne Hasselbach swój mandat złožiła. Jeje naslědnica Sylvia Tanner bě swoju zwólniwosć mandat přewzać někotre dny do posedźenja z priwatnych přičin cofnyła. Z tym pak bě nastał problem. Měšćanska rada njebě jeje rozsud akceptowała. Zo njeby młoda žona a mać do wuskosćow přišła, je Hasselbach swoju próstwu wo wuwjazanje z nadawka tohorunja cofnyła. Tuž wostanje wšitko kaž je. Wo nowowobsadźenju pjeć fachowych wuběrkow pak dojednachu so měšćanscy radźićeljo bjez diskusije. Na to zaběrachu so woni z kónclětnym wotličenjom 2019 Měšćanskeje bydlenskeje towaršnosće, kotraž móžeše po někotrejžkuli ćeži na pozitiwne wuwiće pokazać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND