Ahrens: Status njeje rozsudny

póndźela, 28. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Němsko-serbska bikulturnosć měła w Budyšinje wobydlerjam a hosćom nazornišo dožiwjomna być. Tomu słuže­še idejowa konferenca dźěłoweho kruha za serbske naležnosće nazymu 2018. Nětko dźe skónčnje wo to, wo dalšim postupowanju rozsudźić.

Budyšin (SN/at). Předsydka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina, měšćanska radźićelka dr. Anna­lena Schmidt njebudźe wot 1. oktobra wjace w sprjewinym měsće bydlić. Přičina to, mandat złožić a zdobom funkciju na čole komunalneho narodnostnopolitiskeho gremija. Na wuradźowanju minjenu srjedu pod nawodom zastupo­waceho předsydy Benjamina Wirtha su so tuž dojednali, rozsud měšćanskeje rady nastupajo nowowobsadźenje městna w dźěłowym kruhu wočaknyć a na wurjadnym posedźenju klětu w januarje wo nowej předsydce abo nowym předsydźe rozsudźić. Wotmołwu dóstachu tež na prašenje za stajnej kontaktnej wosobu k měšćanskemu zarjadnistwu. „Wo to stara so Markus Gießler, nawoda zarjada za hospodarstwo, kulturu, nowinarstwo a zjawnostne dźěło“, rjekny wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND