Próca so skónčnje wudaniła

póndźela, 28. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W bywšej Kamjenskej chorowni bórze zaso žiwjenje knježi

Kamjenc (BG/SN). Wot štwórtka popoł­dnja je jasne: Bywša Kamjenska cho­row­nja při železniskim nasypje je wuchowana. Blisko nutřkowneho města ma twarjenje z wothladanymi bydlenjemi nastać. Klětu 1. julija chcedźa z přetwarom započeć a 1. februara 2023 je po­swjeće­nje předwidźane. Překwapjenka je: Dom wob­hospodarić budu Hornjołužiske kliniki. Z teje přičiny je tež tamniši jednaćel Reiner E. Rogowski do Kamjenca přijěł. Nihdy nanihdy njeměješe nichtó do toho tajku mysličku, a nětko su wšitcy ćim zbožowniši. Dom, w kotrymž je znaty lěkar­ z Łužicy Johann Gottfried Bönisch praktikował, so zachowa. Mawsolej w par­ku chorownje na njeho dopomina.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND