Žane předpisy za přijězdy

pjatk, 09. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Na njekomplikowane wašnje rozrisachu nětko w Trjebinje prašenje, kotrež je někotrych wobydlerjow zaběrało. Woni chcychu wědźeć, kak maja přijězdy k swojim ležownosćam wuhotować.

Trjebin (CK/SN). Twarscy knježa smědźa přijězdy k swojim domam a garažam mjez hranicu ležownosće a zjawnej dróhu w Trjebinje sami wuhotować. To su gmejnscy radźićeljo na swojim srjedownym posedźenju jednohłósnje wobzamknyli. Po tym zo bě dale a wjac naprašowanjow do gmejnskeho zarjadnistwa dochadźało, je so techniski wuběrk z naležnosću zaběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND