Tydźensce abo po potrjebje?

pjatk, 09. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wo wustawkach wo rjedźenju chódnikow nastupajo bórze wothłosuja

Bóšicy (SN/MiR). Zeńdźenje gmejnskeje rady w Bóšicach njeměješe srjedu žane wusahowace naležnosće rjadować. Tak znajmjeńša dnjowy porjad lubješe. Při­wšěm wudyri mjez přitomnymi, kotřiž so w gratowni wohnjoweje wobory schadźowachu, dosć wobsahowa diskusija. Tam dźěše wo to, kajke měli přichodnje wupadać wustawki, kotrež rjaduja rjedźenje chódnikow a zymsku słužbu. Wšako je wot toho jara wjele wobydlerjow cyłeje gmejny potrjechenych. Předležacy namjet orientuje so na wustawkach gmejny Njeswačidło. Diskusiju wuwabi fakt, zapisać do dokumenta, zo maja mějićeljo ležownosćow, před kotrymiž je chódnik, tón tydźensce rjedźić. Radźićeljo wotwažowachu, hač ma stać we wustawkach woprawdźe tydźensce, abo hač by dosahało zapisać, zo maja jón „po potrjebje“ wurjedźić. Wjesnjananosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy) so prašeše, što by „po potrjebje“ woznamjenjało. „To by rěkało, zo je jednomu łopješko na chódniku dosć jón rjedźić, dalši by za to hromadu lisća widźeć dyrbjał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND