Twarcy róštow so jako mištrojo wopokazali

wutora, 13. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dołho je trało, prjedy hač su wěžu Grodkowskeje radnicy zaróštowali. To pak měješe swoje přičiny.  Foto: Jost Schmidtchen Dołho je trało, prjedy hač su wěžu Grodkowskeje radnicy zaróštowali. To pak měješe swoje přičiny. Foto: Jost Schmidtchen

Grodk (JoS/SN). Njewšědnje dołho traješe zaróštowanje wěže Grodkowskeje radnicy. Hižo spočatk junija z tym prěni raz započachu. Čehodla su róšty hakle minjeny tydźeń dotwarili, rozłoži jednaćel róštytwarskeje firmy U.S. z Čorneje Pumpy Jürgen Schimmang takle: „Wěža njebě stabilna dosć, zo móhli róšty kruće stać. Dyrbjachmy prosće twarić přestać a smy sej najprjedy raz nowe statiske wobli­čenje žadali. Wuslědk bě, zo trjebachmy cyle nowe róšty, kiž swobodnje steja a kotrež njejsu z wěžu zwjazane. Cyłkownje jedna so wo zawrjeny system, w kotrymž smy 120 tonow róštoweho materiala přetwarili.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND