Dalše přiwótřenje

wutora, 20. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). W Budyskim wokrjesu je strowotniski zarjad wčera 24 nowych infekcijow w zwisku z koronawirusom přizjewił. Z tym so ličba nowych infekcijow w běhu sydom dnjow na 100 000 woby­dlerjow na 49,3 powyši. Hranica postajenych 50 je nimale docpěta. Wobydlerjo Budyskeho wokrjesa maja so prawdźepodobnje na nowe přiwótřene postajenja nastajić, kajkež wot wčerawšeho hižo w Zhorjelskim wokrjesu płaća. Tam ležeše hódnota wčera pola 56,58 nowych infekcijow. Na wjetšich zarjadowanjach, zhromadźiznach a swjedźenjach smědźa so jasnje mjenje ludźi wobdźělić. To samsne płaći za priwatne zeńdźenja. Dźensa připołdnju chcychu zamołwići na nowinarskej rozmołwje aktualne połoženje w Zhorjelskim wokrjesu rozłožić.

W Budyskim wokrjesu ličba pacientow w chorownjach přiběra. Mjeztym so tam dźesać wosobow lěkuje. Ličba wopodstatnjenych infekcijow je so na 880 zwyšiła, 249 z nich je tuchwilu schorjenych. Cyłkownje 751 wosobow je w karantenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND