„Jednotu“ dyrbja saněrować

wutora, 20. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lisćina twarskich njedostatkow wjacezaměroweje hale přewšo dołha

Chrósćicy (SN/MWj). Runje hakle je Chróšćanska gmejna bywše šulske twarjenje na gmejnski a kulturny centrum přetwariła, to čaka na nju přichodne twarske wužadanje, a to hnydom w susodstwje. Sportowu a wjacezaměrowu halu „Jednota“ dyrbja mjenujcy saněrować. Při tym njeje rěč wo kusk čerstwej barbje, ale wo wulkim twarskim projekće, kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) čłonam gmejnskeje rady na jich zašłym posedźenju wuswětli. Woni schwalichu 18 800 eurow za prěnje planowanje projekta, štož je zakład za to, zapo­dać próstwu wo spěchowanje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND