Spěchowanska doba w gmejnje slědy zawostajiła

wutora, 20. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Loni přepodate zetkawanišćo a wotpočnišćo w Komorowje pola Rakec su tohorunja z pomocu programa Leader spěchowali.  Foto: Feliks Haza Loni přepodate zetkawanišćo a wotpočnišćo w Komorowje pola Rakec su tohorunja z pomocu programa Leader spěchowali. Foto: Feliks Haza

Rakecy (JK/SN). „Zo je regionalny management LEADER-regiona Hornjołužiska hola a haty runje w Rakecach zaměstnjeny, je za nas wulke zbožo a tež zakład komunalnych wuspěchow“, rjekny Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady. Z tutymi słowami witaše regionalneho managera Rudolfa Rychtarja, kotryž poda rozprawu wo wuspěšnym zakónčenju spěchowanskeje doby w regionje. Za čas spěchowanja wot 2014 do 2020 je tež Rakečanska gmejna měła tójšto dobrotow. Mnoho su tam na dobro gmejny a wobydlerjow zwoprawdźili. Cyłkownje je regionalny management komunje přewostajił 750 000 eurow spěchowanskich srědkow z dohromady za cyłu dobu a region k dispoziciji stejacych 12,5 milionow eurow. Z Rakečanskeje gmejny bu 16 próstwow wo spěchowanje zapodatych. Z toho běštej dwě za priwatny bydlenjotwar. Tamne budu swoje slědy na dobro gmejny hišće mnohe lěta zawostajić. Na jednej próstwje ma Rudolf Rychtar tež wosobinski podźěl. Je to Rakečanske strowotniske srjedźišćo, kotrež su wutworili w něhdyšej kupnicy Penny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND