Zarjadniski zwjazk zawrjeny

póndźela, 26. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow/Budyšin (SN/JaW). Zarjadniski zwjazk w Pančicach-Kukowje wo­stanje hač do 3. nowembra zawrjeny. To zdźěli wčera našemu wječornikej před­syda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška. Přičina je, zo dyrbjachu so wjacori sobudźěłaćerjo zarjada do škitneje karanteny podać. Kaž Domaška dale rje­kny, móže zarjad tuž jenož digitalne naprašo­wanja a serwisowe nadawki wobdźěłać.

Wot wčerawšeho płaća we wokrjesu Budyšinje sylneho rozrosta nowych infek­cijow dla razniše wobmjezowanja zjawneho žiwjenja. „Naprawy su bohužel trěbne, zo móhli našemu strowotniskemu zarjadej dale kontrolu nad wuwićom infekcijow zmóžnić“, rjekny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU), kiž nowe naprawy wita. „Prošu wšitkich wobydlerjow, so po postajenjach měć, zo bychmy zhromadnje dalšemu lockdownej zadźěwali.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND